Er wordt gekeken of het haalbaar zou zijn. Op de impressietekening is zelfs een ijshockeybaan te zien.

Komt er een overdekte ijsbaan in de regio Gouda? Schaatstopper Patrick Roest ziet het wel zitten | Méér Groene Hart | AD.nl