De verwevenheid die er tot vorig seizoen bestuurlijk en financieel was tussen de jeugdvereniging en de BeNe-League-organisatie is na het faillissement van de BeNe-League-organisatie gestopt. Er zijn nu twee bestuurlijk en financieel onafhankelijke organisaties.

Dat brengt voor de jeugdvereniging wel een aantal nieuwe opgaven met zich mee, met name op het financiŽle vlak.

In de goede jaren van het BeNe-League team kon de jeugdvereniging elk seizoen rekenen op een financiŽle bijdrage van zoín 25% van de begroting. De resterende 75% zijn onze contributies.
Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat deze 25% er weer via de nieuwe BeNe-League-organisatie komt. De BeNe-League-organisatie en de jeugdvereniging zijn zich bewust van de toegevoegde waarde voor elkaar, maar het is geen automatisme dat hier een gegarandeerde financiŽle bijdrage van de BeNe-League-organisatie tegenover staat.

De jeugdvereniging richt zich met haar ledenwerving op de jongste jeugd, kinderen vanaf 5 jaar. We leiden de kinderen op tot goede ijshockey spelers met als doelstelling om in alle jeugdklassen teams te hebben en elk seizoen een competitief Eerste Divisie team te krijgen met Nijmeegse spelers. De top talenten moeten door kunnen groeien naar het BeNe-League team.

Na het faillissement van de BeNe-League-organisatie heeft de jeugdvereniging een grote financiŽle opgave: het vinden van dekking via sponsoren of ander acties van zoín 25% van de begroting. Als we dat voor elkaar kunnen krijgen, komend seizoen en daarna, dan is er een gezonde basis om op door te bouwen en te groeien.

We willen van Nijmegen weer het IJshockey bolwerk maken dat we geweest zijn, vanaf de jongste jeugd tot en met de senioren.