De Twitter Feeds waren gisteravond helaas weer erg onbetrouwbaar. Er vielen enorme gaten (soms wel een uur) in het doorkomen van berichten en ik krijg de vinger er niet achter waar dat nu precies door komt of hoe we het op kunnen lossen. In combinatie met de doorgaans negatieve reacties op de Feed hebben we daarom besloten om maar compleet met dit experiment te stoppen.

Het was van onze kant een poging om wat meer inhoud rond wedstrijden te genereren, want we zien de afgelopen jaren een teruggang in de activiteit hier. De berichtgeving rond wedstrijden heeft zich richting andere sociale media verplaatst; vrijwel elke club is momenteel actief op Twitter. Helaas hebben we dus geen manier kunnen vinden om effectief gebruik te maken van die informatie.